logo
DANH MỤC TIN TỨC
Tin mới nhất
lap-du-toan
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, Xây dựng hạ tầng...
cot-angten
Mục đích của quy trình này là tất cả các thiết bị và bộ phận của hệ...
kiem-dinh-chat-luong-conng-trinh-xay-dung-cot-anten
Dịch vụ Kiểm định chất lượng cột anten

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỘT ANTEN

Dịch vụ Kiểm định chất lượng cột anten
kiem-dinh-chat-luong-conng-trinh-xay-dung-cot-anten
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
PHẦN A:
I. TIẾN ĐỘ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:
- Bố trí nhóm khảo sát xây dựng cho trạm trong vòng 05 ngày (không tính thời gian khoan khảo sát địa chất công trình).
- Công việc khảo sát bao gồm các hạng mục sau:
+ Công tác chuẩn bị: 0,25 ngày
+ Di chuyển đi /về địa điểm khảo sát: 01 ngày
+ Khảo sát tại hiện trường: 0,5 ngày
+ Tổng hợp số liệu khảo sát: 0,5 ngày
+ Hoàn thiện hồ sơ báo cáo khảo sát xây dựng: 0,5 ngày
+ Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát: 0,5 ngày
II. TIẾN ĐỘ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT:  
- Tính từ ngày có kết quả nghiệm thu báo cáo khảo sát, bao gồm các công việc sau:
+ Thuyết minh Thiết kế kỹ thuật thi công: 01 ngày
+ Lập thiết kế bản vẽ thi công: 05 – 10 ngày (tùy hạng mục ct)
+ Hoàn thiện các thủ tục, văn bản kèm theo 02 ngày
PHẦN B:
I. QUY TRÌNH KHẢO SÁT XÂY DỰNG:
1. Các bước chuẩn bị: Chủ trì khảo sát chịu trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục sau:
- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ và vật tư phục vụ khảo sát tại hiện trường.
- Nghiên cứu kỹ mục tiêu, quy mô, năng lực của dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư và phổ biến cụ thể cho các thành viên trong nhóm.
- Chuẩn bị chi tiết nội dung khảo sát, có phương án kỹ thuật cụ thể theo đề cương đã định và truyền đạt đầy đủ cho thành viên trong nhóm.
- Trình bày nội dung sẽ tiến hành khảo sát với Chủ đầu tư, sau khi được Chủ đầu tư nhất trí, nhóm khảo sát sẽ tiến hành các bước khảo sát thực tế tại hiện trường xây dựng công trình.
2. Khảo sát thực địa:
Nhóm khảo sát sẽ kết hợp cùng đại diện của Chủ đầu tư tiến hành khảo sát cụ thể tại trạm, vị trí khu đất xây dựng theo nội dung khảo sát đã đề ra và được Chủ đầu tư chấp thuận, cụ thể như sau:
- Dùng máy định vị vệ tinh xác định toạ độ điểm lắp đặt trạm, cao độ so với mực nước biển.
- Khảo sát hiện trạng bằng máy toàn đạc điện tử, thước dây, thước thép: Đo đạc mặt bằng tổng thể các khu đất dự kiến sẽ xây dựng trạm. Đo đạc và xác định vị trí các công trình hiện có trên khu đất, bản đồ vị trí khu vực để có phương án gia cố móng khi dựng cột. 
- Định vị vị trí dựng cột, vị trí các móng: Cắm mốc vị trí cột và xác định tim cột, xác định cốt nền móng công trình.
- Khảo sát cầu cáp và hệ thống tiếp đất: Xác định vị trí và chiều dài cầu cáp, vị trí và sơ đồ đóng cọc tiếp địa.
- Khảo sát điều kiện thi công: Nguồn cung cấp vật tư, vật liệu và điều kiện vận chuyển nguyên vật liệu đến chân công trình, nguồn điện, nước cho thi công, điều kiện bố trí nhân công, sinh hoạt khi thi công. 
- Lập biên bản của từng khâu, có đầy đủ các số liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, biên bản được Chủ đầu tư ký xác nhận.
3. Lập báo cáo khảo sát xây dựng:
Sau khi hoàn thành công việc khảo sát tại hiện trường xây dựng các trạm và cột ăng-ten, các nhóm khảo sát sẽ tiến hành lập hồ sơ Báo cáo khảo sát xây dựng.
- Dựng lại mặt bằng tổng thể khu vực xây dựng trạm trên máy tính. 
- Dự kiến vị trí xây dựng công trình nhà trạm, cột ăng-ten.
- Vẽ thiết kế cơ sở công trình, các phương án lựa chọn 
- Nhóm trưởng các nhóm khảo sát căn cứ đề cương và phương án khảo sát đã được chủ đầu tư thông qua để soát xét, tập hợp hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ Báo cáo khảo sát xây dựng trình lãnh đạo Công ty phê duyệt.
- Chủ trì khảo sát xây dựng phối hợp với đại diện của Chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu kết quả Báo cáo khảo sát xây dựng. Sau khi nội dung của biên bản nghiệm thu được thống nhất giữa hai bên, Chủ trì khảo sát có nhiệm vụ liên hệ với Chủ đầu tư để tổ chức buổi họp nghiệm thu hồ sơ báo cáo khảo sát xây dựng.
II. QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG:
- Các nhóm lập Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán tiến hành nghiên cứu kỹ nội dung, khối lượng xây lắp trong hồ sơ Báo cáo kết quả khảo sát được hai bên bàn giao trước khi lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán.
- Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán được bố cục theo đúng trình tự, nội dung yêu cầu của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các Văn bản hướng dẫn của ngành, bao gồm:
1. Thuyết minh Thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán:
- Xác định căn cứ để lập Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng dự toán.
- Phân tích đặc điểm, tình hình kinh tế, xã hội khu vực chuẩn bị đầu tư, bao gồm:
+ Đặc điểm chung, đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của khu vực đầu tư;
+ Quy hoạch và kế hoạch đầu tư trong tương lai;
+ Hiện trạng các địa điểm bố trí trạm;
+ Đánh giá nhu cầu đầu tư và kết luận về sự cần thiết phải đầu tư;
+ Mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư;
- Phương án kỹ thuật và công nghệ.
- Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án.
- Phân tích tài chính
- Kết luận và kiến nghị.
2. Thiết kế bản vẽ thi công:
- Cơ sở lập thiết kế bản vẽ thi công.
- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật.
- Điều kiện thiết kế, giới hạn thiết kế và nội dung thiết kế bản vẽ thi công.
- Phương án, giải pháp xây dựng.

--------------------------------------------------------------------------------------
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Bưu chính Viễn thông
Trụ sở chính: Số 99 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: +84 (024) 3771 2074 / 3771 2186
Fax: +84 (024) 3771 9579
Email: thietkebuuchinh@vnn.vn
Ngày đăng: 29/08/2020 20:57:58
Các tin khác