ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Trạm Phát sóng Quốc gia trên đỉnh Chiêu lầu Thi
Trạm Phát sóng Quốc gia trên đỉnh Chiêu lầu Thi

Trạm Phát sóng Quốc gia trên đỉnh núi Chiêu Lầu Thi

Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Công trình: Xây dựng hệ thống cột ăng ten tự đứng cao 65m tại Hoàng Su Phì, Hà Giang

Địa điểm : tại Hoàng Su Phì, Hà Giang

Quy mô: Cấp III

Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang

Di dời cột anten Truyền hình từ đỉnh Núi Cấm về thôn Mè Thượng- Tp. Hà Giang

Di dời cột anten Truyền hình về thôn Mè Thượng- Tp. Hà Giang

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Công trình: Di chuyển trung tâm phát sóng phát thanh truyền hình Núi Cấm về thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang

Địa điểm : tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Quy mô: Cấp II

Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang

Bài viết liên quan