DỊCH VỤ

Hệ sinh thái PCC mở rộng phạm trù kinh doanh trên bốn mũi nhọn.
Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với nhiều hạng mục.

Tư vấn thiết kế

Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp bao gồm:

+ Thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho cột ăng-ten

+ Thiết kế hệ thống tiếp địa cho cột ăng-ten, nhà trạm

+ Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hệ thống mạng truyền dẫn và nhà trạm

+ Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công trình di chuyển cột ăng-ten, nhà trạm BTS, di chuyển tuyến cống bể, hệ thống hạ tầng

– Tư vấn các giải pháp CNTT và viễn thông

– Khảo sát địa chất các công trình, địa chất thủy văn

– Khảo sát, giám sát, thẩm định, lập dự án, dự toán công trình bưu chính viễn thông

– Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Mục tiêu:

– Đánh giá và tư vấn xây dựng công trình tiết kiệm chi phí, đạt chất lượng tiêu chuẩn
– Rút gọn thời gian nghiên cứu cho doanh nghiệp, tập trung vào công việc chuyên môn khác

Kiểm định công trình

– Kiểm định, phân tích đánh giá chất lượng cột ăng-ten, trạm BTS, phát thanh, truyền hình cho các nhà mạng viễn thông, các đài PTTH Trung ương và các tỉnh, thành phố.
Mục tiêu:

– Kiểm định chất lượng công trình

– Kiểm định để xác định nguyên nhân sự cố công trình: Một số công trình bị sự cố như nứt, nghiêng, lún khi đang xây dựng hoặc khi đang sử dụng.

– Khảo sát hiện trạng công trình, xác định và đánh giá nguyên nhân hư hỏng nếu có. Thiết kế biện pháp và kỹ thuật thi công gia cố, cải tạo công trình. Đánh giá giá trị hiện hữu của các công trình xây dựng. Kiểm định để cải tạo hoặc nâng cấp công trình xây dựng nhằm thay đổi công năng. Lập dự toán kinh phí sửa chữa cải tạo.

Giám sát công trình

– Giám sát công tác thi công xây dựng công trình dân dụng và dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp. Kiểm tra qui cách vật tư và bán thành phẩm xây dựng sử dụng cho công trình. Kiểm tra qui cách thiết bị, yêu cầu kỹ thuật, khối lượng và chất lượng công tác theo yêu cầu của thiết kế kỹ thuật.

Mục tiêu:

– Đảm bảo dự án hoàn thành đúng bản thiết kế, công trình đáp ứng được các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, đúng thời gian và tiến độ dự kiến các thực hiện dự án đang thực hiện. Đồng thời đảm bảo được vấn đề an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện dự án.

– Giúp Chủ đầu tư lập, tập hợp hồ sơ nghiệm thu từng phần, giai đoạn và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tư vấn các thủ tục pháp lý theo các qui định về quản lý chất lượng của nhà nước ban hành.

GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

– Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình

Mục tiêu:

– Đảm bảo dự án hoàn thành đúng bản thiết kế, công trình đáp ứng được các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, đúng thời gian và tiến độ dự kiến các thực hiện dự án đang thực hiện. Đồng thời đảm bảo được vấn đề an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện dự án.

– Giúp Chủ đầu tư lập, tập hợp hồ sơ nghiệm thu từng phần, giai đoạn và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tư vấn các thủ tục pháp lý theo các qui định về quản lý chất lượng của nhà nước ban hành.

Tổng hợp công trình, dự án

0 +
Kiểm định, phân tích đánh giá chất lượng cột ăng-ten, trạm BTS cho các nhà mạng VT và PTTH
0 +
Thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho cột ăng-ten tự đứng và dây co cao từ 20m đến 150m
0 +
Khảo sát, khoan địa chất, xử lý tiếp địa, giám sát, thẩm tra các công trình
0 +
Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công trình cột ăng-ten, nhà trạm, tuyến cống bể, hệ thống hạ tầng VT và PTTH
0 +
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Thư viện công trình

STT CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ
I Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT  
1 Khảo sát, thiết kế BVTC và TDT dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống phát thanh sóng trung AM/DRM tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ, nhằm tăng cường năng lực phủ sóng khu vực quần đảo Hoàng Sa và biển đảo Việt Nam (Năm 2022). Trung tâm KTPTTH – VOV
2 Tư vấn KS, lập Báo cáo KTKT Công trình “Sửa chữa, bảo dưỡng tháp anten Truyền hình tại Phú Yên” (Năm 2022). Trung tâm Kỹ thuật TDPS- VTV
3 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình Đài phát sóng khu vực Tây Nguyên thuộc Dự án “Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen – Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc – Cao Bằng (Năm 2021). Trung tâm KTPTTH – VOV
4 Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-lập dự toán cột anten cao 135m thuộc dự án: Đài Phát thanh Phát hình tại tỉnh Savanakhet, nước CHDCND Lào (Năm 2016). BQL DAPT tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia
5 Khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán công trình thuộc dự án: Đầu tư tháp anten phát sóng truyền hình tại Nam Định (tháp anten cao 160m – Năm 2014). Trung tâm Kỹ thuật TDPS- VTV
II Kiểm định  
1 Khảo sát, lập quy trình bảo trì và kiểm định các tháp anten truyền hình của Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng năm 2022 (12 tháp anten). Trung tâm Kỹ thuật TDPS- VTV
2 Khảo sát, lập quy trình bảo trì và kiểm định các tháp anten truyền hình của Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng năm 2021 (19 tháp anten). Trung tâm Kỹ thuật TDPS- VTV
3 Kiểm định cột anten BTS tại các trung tâm viễn thông năm 2022 (176 cột). Viễn thông Hà Nội
4 Kiểm định tháp anten tự đứng cao 165m Cục H47 – Tổng cục IV – Bộ Công An. Tổng cục hậu cần kỹ thuật – Bộ Công An
5 Kiểm định, bảo dưỡng cột phát sóng cao 252m tại Trung tâm truyền dẫn phát sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Năm 2016). Đài PT&TH Hà Nội
6 Kiểm định cột tháp anten cao 252m Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (Năm 2014). Đài PT-TH Bình Dương
III Giám sát  
1 Giám sát lắp đặt thiết bị năm 2022 tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống phát thanh sóng trung AM/DRM tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ, nhằm tăng cường năng lực phủ sóng khu vực quần đảo Hoàng Sa và biển đảo Việt Nam (Năm 2022). Trung tâm KTPTTH- VOV
2 Giám sát thực hiện gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị tăng cường năng lực và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh FM tại Cà Mau, Phú Quốc, Tây Nguyên, Nha Trang, Sơn La, Cần Thơ, Đà Nẵng thuộc Dự án: “Tăng cường năng lực và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh FM hệ VOV1, VOV2, VOV3 trên phạm vi toàn quốc (Năm 2021). Trung tâm KTPTTH- VOV
3 Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị của dự án thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Đài phát sóng Nam Trung Bộ nhằm tăng cường năng lực phủ sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam (Năm 2020). Trung tâm KTPTTH- VOV
4 Giám sát thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng công trình thuộc dự án: Đài Phát thanh – Phát hình tại tỉnh Xay – Sổm – Bun, nước CHDCND Lào (Năm 2020). BQLDA tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia
5 Giám sát thi công xây dựng, giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị xây dựng công trình thuộc dự án: “Đài Phát thanh – Phát hình tại tỉnh Savanakhet, nước CHDCND Lào” (Năm 2017). BQLDA tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia
IV Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi  
1 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: “Xây dựng Trung tâm sản xuất và xử lý tin tức theo công nghệ mới của Đài Tiếng nói Việt Nam” (Năm 2022). Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình
2 Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen – Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc – Cao Bằng (Năm 2021). Trung tâm KTPTTH- VOV
3 Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống phát thanh sóng trung AM/DRM tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ, nhằm tăng cường năng lực phủ sóng khu vực quần đảo Hoàng Sa và biển đảo Việt Nam (Năm 2021). Trung tâm KTPTTH- VOV
V Khoan khảo sát địa chất  
1 Khoan khảo sát địa chất phục vụ lắp dựng tháp ăng ten <50m tại Phú Yên (Năm 2022). Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng – VTV
2 Khoan khảo sát địa chất dự án: Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen – Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc – Cao Bằng (Năm 2021). Trung tâm KTPTTH- VOV
3 Khoan khảo sát địa chất dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống phát thanh sóng trung AM/DRM tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ, nhằm tăng cường năng lực phủ sóng khu vực quần đảo Hoàng Sa và biển đảo Việt Nam (Năm 2021). Trung tâm KTPTTH- VOV