PCC cung cấp dịch vụ Tư vấn thiết kế công trình bao gồm những dịch vụ sau

Kiểm định công trình

– Kiểm định, phân tích đánh giá chất lượng cột ăng-ten, trạm BTS, phát thanh, truyền hình cho các nhà mạng viễn thông

Mục tiêu

– Kiểm định chất lượng công trình

– Kiểm định để xác định nguyên nhân sự cố công trình: Một số công trình bị sự cố như nứt, nghiêng, lún khi đang xây dựng hoặc khi đang sử dụng.

– Khảo sát hiện trạng công trình, xác định và đánh giá nguyên nhân hư hỏng nếu có. Thiết kế biện pháp và kỹ thuật thi công gia cố, cải tạo công trình. Đánh giá giá trị hiện hữu của các công trình xây dựng. Kiểm định để cải tạo hoặc nâng cấp công trình xây dựng nhằm thay đổi công năng.

Tổng hợp công trình, dự án

0 +
Kiểm định, phân tích đánh giá chất lượng cột ăng-ten, trạm BTS cho các nhà mạng VT và PTTH
0 +
Thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho cột ăng-ten tự đứng và dây co cao từ 20m đến 150m
0 +
Khảo sát, khoan địa chất, xử lý tiếp địa, giám sát, thẩm tra các công trình
0 +
Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công trình cột ăng-ten, nhà trạm, tuyến cống bể, hệ thống hạ tầng VT và PTTH
0 +
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Thư viện công trình

STTCÔNG TRÌNHCHỦ ĐẦU TƯ
ITư vấn khảo sát, lập BCKTKT 
1Khảo sát, thiết kế BVTC và TDT dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống phát thanh sóng trung AM/DRM tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ, nhằm tăng cường năng lực phủ sóng khu vực quần đảo Hoàng Sa và biển đảo Việt Nam (Năm 2022).Trung tâm KTPTTH – VOV
2Tư vấn KS, lập Báo cáo KTKT Công trình “Sửa chữa, bảo dưỡng tháp anten Truyền hình tại Phú Yên” (Năm 2022).Trung tâm Kỹ thuật TDPS- VTV
3Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình Đài phát sóng khu vực Tây Nguyên thuộc Dự án “Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen – Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc – Cao Bằng (Năm 2021).Trung tâm KTPTTH – VOV
4Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-lập dự toán cột anten cao 135m thuộc dự án: Đài Phát thanh Phát hình tại tỉnh Savanakhet, nước CHDCND Lào (Năm 2016).BQL DAPT tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia
5Khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán công trình thuộc dự án: Đầu tư tháp anten phát sóng truyền hình tại Nam Định (tháp anten cao 160m – Năm 2014).Trung tâm Kỹ thuật TDPS- VTV
IIKiểm định 
1Khảo sát, lập quy trình bảo trì và kiểm định các tháp anten truyền hình của Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng năm 2022 (12 tháp anten).Trung tâm Kỹ thuật TDPS- VTV
2Khảo sát, lập quy trình bảo trì và kiểm định các tháp anten truyền hình của Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng năm 2021 (19 tháp anten).Trung tâm Kỹ thuật TDPS- VTV
3Kiểm định cột anten BTS tại các trung tâm viễn thông năm 2022 (176 cột).Viễn thông Hà Nội
4Kiểm định tháp anten tự đứng cao 165m Cục H47 – Tổng cục IV – Bộ Công An.Tổng cục hậu cần kỹ thuật – Bộ Công An
5Kiểm định, bảo dưỡng cột phát sóng cao 252m tại Trung tâm truyền dẫn phát sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Năm 2016).Đài PT&TH Hà Nội
6Kiểm định cột tháp anten cao 252m Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (Năm 2014).Đài PT-TH Bình Dương
IIIGiám sát 
1Giám sát lắp đặt thiết bị năm 2022 tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống phát thanh sóng trung AM/DRM tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ, nhằm tăng cường năng lực phủ sóng khuv ực quần đảo Hoàng Sa và biển đảo Việt Nam (Năm 2022).Trung tâm KTPTTH- VOV
2Giám sát thực hiện gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị tăng cường năng lực và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh FM tại Cà Mau, Phú Quốc, Tây Nguyên, Nha Trang, Sơn La, Cần Thơ, Đà Nẵng thuộc Dự án: “Tăng cường năng lực và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh FM hệ VOV1, VOV2, VOV3 trên phạm vi toàn quốc (Năm 2021).Trung tâm KTPTTH- VOV
3Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị của dự án thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Đài phát sóng Nam Trung Bộ nhằm tăng cường năng lực phủ sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam (Năm 2020).Trung tâm KTPTTH- VOV
4Giám sát thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng công trình thuộc dự án: Đài Phát thanh – Phát hình tại tỉnh Xay – Sổm – Bun, nước CHDCND Lào (Năm 2020).BQLDA tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia
5Giám sát thi công xây dựng, giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị xây dựng công trình thuộc dự án: “Đài Phát thanh – Phát hình tại tỉnh Savanakhet, nước CHDCND Lào” (Năm 2017).BQLDA tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia
IVLập Báo cáo nghiên cứu khả thi 
1Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: “Xây dựng Trung tâm sản xuất và xử lý tin tức theo công nghệ mới của Đài Tiếng nói Việt Nam” (Năm 2022).Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình
2Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen – Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc – Cao Bằng (Năm 2021).Trung tâm KTPTTH- VOV
3Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống phát thanh sóng trung AM/DRM tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ, nhằm tăng cường năng lực phủ sóng khu vực quần đảo Hoàng Sa và biển đảo Việt Nam (Năm 2021).Trung tâm KTPTTH- VOV
VKhoan khảo sát địa chất 
1Khoan khảo sát địa chất phục vụ lắp dựng tháp ăng ten <50m tại Phú Yên (Năm 2022).Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng – VTV
2Khoan khảo sát địa chất dự án: Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen – Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc – Cao Bằng (Năm 2021).Trung tâm KTPTTH- VOV
3Khoan khảo sát địa chất dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống phát thanh sóng trung AM/DRM tại Đài phát sóng khu vực Trung Bộ, nhằm tăng cường năng lực phủ sóng khu vực quần đảo Hoàng Sa và biển đảo Việt Nam (Năm 2021).Trung tâm KTPTTH- VOV

Đăng ký để nhận tư vấn