ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG

Cột anten tự đứng H=150m tại Đài PT-TH Bắc Giang

GÓI THẦU: KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỘT ANTEN

Công trình: Kiểm định chất lượng cột anten tự đứng H=150M của đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Giang

Địa điểm : tại Thành phố Bắc Giang

Quy mô: Cấp I

Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang

  

Bài viết liên quan