ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Gói thầu: Tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị

Công trình: Xây dựng, lắp đặt cột anten và Trung tâm kỹ thuật Truyền dẫn phát sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Chủ đầu tư: Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội (Ban Quản lý dự án)

Bài viết liên quan