VIỄN THÔNG ĐIỆN BIÊN

Cột anten dây co Ta-LanhII_ DBN
Cột anten dây co Ta-LanhII_ DBN
Cột anten dây co Ta-LanhII_ DBN
Cột anten dây co Ta-LanhII_ DBN
Cột anten dây co Ta-LanhII_ DBN
Cột anten dây co Ta-LanhII_ DBN
Cột anten dây co Tan-Thanh_DBN
Cột anten dây co Tan-Thanh_DBN
Cột anten dây co Tan-Thanh_DBN
Cột anten dây co Tan-Thanh_DBN
Cột anten dây co VDC Dien-Bien_DBN
Cột anten dây co VDC Dien-Bien_DBN
Cột anten dây co VDC Dien-Bien_DBN
Cột anten dây co VDC Dien-Bien_DBN
Cột anten dây co VDC Dien-Bien_DBN
Cột anten dây co VDC Dien-Bien_DBN

Gói thầu: Kiểm định cột anten

Công trình: Kiểm định chất lượng cột anten dây co huyện tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Lay, Nậm Pồ, TP Điện Biên Phủ – VNPT Điện Biên năm 2022

Địa điểm : trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quy mô: Cấp IV

Chủ đầu tư: Viễn thông Điện Biên

Nhiệm vụ: Khảo sát, kiểm định chất lượng 25 cột anten

Bài viết liên quan