VIỄN THÔNG LẠNG SƠN

Cột anten Xã Hải Yến – Lạng Sơn

Cột anten xã Thụy Hùng – Lạng Sơn

Cột anten xã Hòa Bình – Lạng Sơn

Cột anten xã Liên Sơn – Lạng Sơn

Cột anten xã Sài Hồ – Lạng Sơn

Cột anten xã Lương Năng – Lạng Sơn

Gói thầu: Kiểm định cột anten

Công trình: Kiểm định cột anten dây co phục vụ gia cố CSHT phòng chống thiên tai – Viễn thông Lạng Sơn năm 2022

Địa điểm : trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quy mô: Cấp IV

Chủ đầu tư: Viễn thông Lạng Sơn

Nhiệm vụ: Khảo sát, kiểm định chất lượng 49 cột anten

Bài viết liên quan