VIỄN THÔNG CAO BẰNG

Ảnh cột anten dây co Đại Tiến- Cao Bằng 

Ảnh cột anten dây co Hòa An 3 – Cao Bằng 

Gói thầu: Kiểm định cột anten

Công trình: Kiểm định chất lượng cột Anten dây co – Viễn thông Cao Bằng năm 2022

Địa điểm : trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Viễn thông Cao Bằng

Nhiệm vụ: Khảo sát, kiểm định chất lượng 27 cột anten

Bài viết liên quan