VIỄN THÔNG QUẢNG NINH

Cột anten 75,2m tại Đồi Truyền hình, Quảng Ninh
Cột anten 75,2m tại Đồi Truyền hình, Quảng Ninh
Cột anten 85,2m tại Đồi Con Ốc, Quảng Ninh
Cột anten 85,2m tại Đồi Con Ốc, Quảng Ninh

Gói thầu: Kiểm định cột Anten

Công trình: Kiểm định chất lượng cột Anten tự đứng H=85.2 Mét tại Đồi con Ốc – phường Bạch Đằng và H=75.2 Mét tại Đồi truyền hình, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh – Năm 2022

Địa điểm : tại Quảng Ninh

Quy mô: Cấp II

Chủ đầu tư: Viễn thông Quảng Ninh

Bài viết liên quan